TKIT Dar el-Iman Padang

Taman Kanak-Kanan Islam Terpadu Dar el-Iman  menjadikan solusi bagi para orangtua sebagai mitra dalam mewujudkan generasi muslim yang berakidah lurus, berakhlak mulia dan beribadah sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Taman Kanak-Kanak terdiri dari TK A (minimal 4 tahun) TK B (minimal 5 tahun). TK telah beroperasi sejak tahun 2008 dan memiliki 58 peserta didik setiap tahunnya.

WhatsApp

Email

Handphone

  • +6281211577703

Alamat

Jl. Sawahan dalam 1 No. 11, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang 25121

Pendaftaran Awal

# Nama Item Biaya
1 Biaya Pendaftaran Awal Rp. 150.000,00
Total Rp. 150.000,00

Daftar Ulang (Laki-Laki)

# Nama Item Biaya
1 Uang Masuk Rp. 4.750.000,00
Total Rp. 4.750.000,00

Daftar Ulang (Perempuan)

# Nama Item Biaya
1 Uang Masuk Rp. 4.800.000,00
Total Rp. 4.800.000,00

Facebook : https://web.facebook.com/Tkitdareliman

Instagram : https://www.instagram.com/darelimantkit_padang

Website : https://www.ppdb.dareliman.sch.id/

Scroll to Top